Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan 2016-3, Boliger, Tyrstedhøj, etape III, Horsens (det sydøstligste delområde 3). Med nærværende lokalplan udvides anvendelsesbestemmelserne til også at omfatte tæt-lav boliger. De overordnede intentioner i lokalplan 2016-3 samt i helhedsplanen, som er beskrevet i lokalplan 2015-9, fastholdes.

Lokalplan 2016-3, det sydøstligste delområde 3, aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer