Velkommen til Horsens Planportal
2017-05 - Blandede Byformål, Sundvej, Horsens

Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

Arealudlæg / arealreservation til omlægning af krydset Langmarksvej / Sundvej og en del af Langmarksvej

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer