Velkommen til Horsens Planportal
2017-05 - Blandede Byformål, Sundvej, Horsens

Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen skal / kan gennemføres på både privat initiativ og kommunalt initiativ. Ejendommene indenfor lokalplanområdet er på tidspunktet for udarbejdelse af plangrundlaget i henholdsvis  kommunal- og privateje. Delområde 4 øst for Langmarksvej er privatejet. Omlægningen af krydset Langmarksvej / Sundvej og en del af Langmarksvej vil ske på kommunalt initiativ og vil nødvendiggøre ekspropriation af areal hertil.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer