Lokalplan

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen. Nærværende lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri eller anlæg, der væsentligt ændrer eller påvirkninger kystlandskabet. Der opført eksisterende byggeri mellem lokalplanområdet og Nørrestrand.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer