Velkommen til Horsens Planportal
2016-6 - Bydelscenter, Nørrebrogade, Horsens

Lokalplanens indhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser for områdets anvendelse til bydelscenter, butiksformål, herunder dagligvarebutikker, butikker for udvalgsvarer,  restaurant- /café-formål samt offentlig og privat service. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser, som regulerer størrelsen af bebyggelsen på matr.nr. 127 ø samt enkelte bestemmelser om udformning, placering og udseende af byggeriet. Endvidere fastsætter lokalplanen, hvordan udenomsarealerne herunder adgangsveje og parkering skal anvendes og udformes.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer