Facader

BILAG 5

Blok B, facade mod nord

Blok B, facade mod øst

Blok B, facade mod syd

Blok B, facade mod vest

 

Eksempel på facadetegl