Velkommen til Horsens Planportal
2016-3 - Boliger, Tyrstedhøj, etape III, Horsens

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 23februar 2016.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 2. marts 2016.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 21. juni 2016 

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 28.juni 2016.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer