Velkommen til Horsens Planportal
2016-3 - Boliger, Tyrstedhøj, etape III, Horsens

Eksisterende lokalplaner

Tyrstedhøj etape 3 støder op til eksisterende boligområde Bakkestjernen og Klokkeblomsten, som er omfattet af lokalplanerne 5-2013 og 2015-9. Lokalplan 2015-9 (Klokkeblomsten) omfatter en helhedsplan for byudviklingsområdet. Denne nærværende lokalplan sikrer at intentionerne i helhedsplanen videreføres.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer