Velkommen til Horsens Planportal
2016-29 - Boliger, Strandkærvej 40, Horsens

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 28. marts 2017

Forslaget er offentlig bekendtgjort 4. april 2017

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 22. august 2017. 

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 5. september 2017.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer