Velkommen til Horsens Planportal
2016-28 - Udvidelse af Industrimuseet samt boliger, Ny Havnegade, Horsens

Udbygningsaftaler

Af hensyn til trafikafviklingen og de trafiksikkerhedsmæssige forhold, ved indkørslen til Industrimuseet fra Gasvej, er det nødvendigt, at der etableres et højresvingsspor på Gasvej for de trafikanter, der kommer fra syd, Niels Gyldings gade.

Ovenstående anlæg vil indgå i byggemodningen igennem en udbygningsaftale jf. Planlovens § 21 b, stk. 2, nr. 1.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer