Velkommen til Horsens Planportal
2016-28 - Udvidelse af Industrimuseet samt boliger, Ny Havnegade, Horsens

Kystnærhedszone

Der er kystnærhedszone indenfor lokalplanområdet, men det vurderes, at det planlagte ikke har indvirkning på zonen.

Planområdet er placeret i tæt bebygget bynært område bag eksisterende bebyggelse. Desuden planlægges der for højst 4 - 5 etager, og byggeriet vil umiddelbart ikke være synligt fra kysten.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer