Velkommen til Horsens Planportal
2016-27 - Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens

Lokalplan

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 28.03.2017

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 04.04 2017

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 22.08.2017

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 17.10.2017

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer