Velkommen til Horsens Planportal
2016-27 - Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens

Lokalplan

Udbygningsaftaler

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har ejeren af lokalplanområdet overfor Horsens Kommune tilkendegivet at de ønsker at indgå en udbygningsaftale.

Grundlaget for nærværende aftale er planlovens § 21b.

Udbygningsaftalen omhandler etablering af det fysiske infrastrukturanlæg i forbindelse med den nye bebyggelse på Kvickly-grunden i Horsens, matr. 761a, Horsens Bygrunde, hvor der skal ske en partiel omlægning af Niels Gyldings Gade med nye svingbaner og gang/cykelsti samt tilslutning til vejkryds ved Sønderbrogade og nedlægning af 5-benet rundkørsel og etablering af vejkryds.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer