Velkommen til Horsens Planportal
2016-25 - Dagligvarebutik, Sundvej, Horsens

Vedtaget

Home 2016-25 - Dagligvarebutik, Sundvej, Horsens Andre planer & love Kystnærhedszone

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, og er placeret ca. 400 meter fra kysten.

Lokalplanen muliggør alene bebyggelse i en højde på maksimalt 8,5 meter, hvilket ikke adskiller sig fra den øvrige bebyggelse i nærområdet, og området ligger desuden bag eksisterende bebyggelse og beplantninger. På grund af områdets beliggenhed og muliggjorte bebyggelseshøjde vurderes planen ikke at have indvirkning på kystlandskabet.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer