Velkommen til Horsens Planportal
2016-24 - Boliger, Sundbakken, Stensballe

Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger som et relativt lille areal på ca. 7.000 m2, i byens østligste del i Stensballe i umiddelbar nærhed af det rekreative område "Nørrestrand". Området støder mod øst op til Super Brugsen og mod nord grænser området op mod den tæt-lave boligbebyggelse på Sundgårdsvej. Mod vest ligger området frit, mens området mod syd grænser op til Sundbakken, som bliver adgangsvej til området.

Terrænet er relativt fladt og ligger lidt lavere i forhold til Sundbakken. Fra Sundbakken er der stiforbindelse over grunden, der sikrer offentligheden adgang til det rekreative naturområde "Nørrestrand".

Lokalplanen sikrer at stiforbindelsen opretholdes.

 Luftfoto af eksisterende forhold med lokalplanafgrænsning.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer