Velkommen til Horsens Planportal
2016-24 - Boliger, Sundbakken, Stensballe

Eksisterende lokalplaner

Det aktuelle område der planlægges for med denne nærværende lokalplan er i dag omfattet af eksisterende Lokalplan nr. 141, delområde E. Delområde E må, i den gældende lokalplan, anvendes til institutionsbyggeri - specielt institutioner, der kan betjene områdets børn. Nærværende lokalplans områdeafgrænsning er identisk med det nævnte delområde E´s afgrænsning. Gældende lokalplan for delområde E aflyses ved endelig vedtagelse af denne lokalplan.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer