Miljørapport

Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslaget. Find Miljørapporten her.

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Redegørelsen ses her.