Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

Beliggenhed & eksisterende forhold

Området

Lokalplanområdet dækker et område på ca. 6,4 ha, som ligger på Nordhavnen vest for Gammelhavn mellem Strandpromenaden og havnebassinet i Horsens. Arealerne har tidligere været anvendt til industri og fremstillingsvirksomhed samt diverse oplag, disse aktiviteter nu ophørt. Indenfor området ligger en bebyggelse, det tidligere Nopa Nordic A/S, hvoraf en del er klassificeret med middel bevaringsværdig (kategori 4 i forhold til SAVE-skalaen). I forbindelse med omdannelsen af området forventes bebyggelsen nedrevet.

Terrænet i området er let faldende fra nord mod syd, og nærmest havnebassinet ligger terrænet i ca. kote 1.50 DRV90.

I tilgrænsning til lokalplanområdet ligger eksisterende aktive og lukkede erhverv. Syd for lokalplanområdet, på den anden side af havnebassinet, ligger erhvervshavnen som fortsat er aktiv. Arealerne er derfor udsat for miljømæssige påvirkninger, som primært er støj fra havnens virksomheder og deres aktiviteter på havnearealerne i forbindelse med lastning og losning af skibe.

Lokalplanområdets beliggenhed i Horsens.

Lokalplanområdets afgrænsning på Nordhavnen. Luftfoto er fra 2015.

NOPA-bygningen set fra Strandpromenaden.

Jernlagerets grund.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer