Velkommen til Horsens Planportal
2016-23 - Boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens

FORSLAG

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Området er i Kommuneplan 2013 beliggende i rammeområderne H.00.04.I1 til blandet bolig og erhverv og i HR.00.04.E2 til havneerhverv. På tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse er lokalplanen ikke i overensstemmelse med de gældende rammer. Derfor fremlægges samtidig med lokalplanen et tillæg nr. 22-2013 til Kommuneplan 2013, der fastsætter nye fremtidige rammer for Nordhavnens omdannelse til byformål.

Se tillæg 22-2013 til Kommuneplan 2013 her.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer