Eksisterende lokalplaner

En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 150-2013 'Skilte- og facaredegulering' i midtbyen og langs indfaldsvejene i Horsens.

De relevante bestemmelser vedr. skilte er overført i nærværende lokalplan og suppleret med relevante bestemmelser om skiltning i hele nærværende lokalplanområde. Som følge heraf ophæves lokalplan 150-2013 inden for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 2016-23.