Velkommen til Horsens Planportal
2016-22 - Lovliggørelse af kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

På kortet er angivet et byggefelt langs Elbæk Strandvej (mørkegråt felt). Her indenfor kan bygges et fælleshus på op til 20 m2

De skravererede felter er hhv. overdrev (orange farve) og strandeng (lyseblå farve).

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer