Velkommen til Horsens Planportal
2016-22 - Lovliggørelse af kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

Forslag til lokalplan

Kommuneplanen

Området har ikke tidligere været indeholdt i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til rekreativt formål med kolonihavehuse. Området vil fortsat ligge i landzone. 

Kommuneplantillægget ses her:

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer