lokalplan

Miljørapport

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der udarbejdet en miljøvurdering som beskriver:

  • De trafikale forhold
  • Støj og vibrationer
  • Visuelle forhold, vindforhold og skygge
  • Jord og Grundvand
  • Klimatiske forhold
  • Kulturhistoriske interesser
  • Mennesker og sundhed

Se miljøvurderingen her.

Bilag med skyggediagrammer her.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer