lokalplan

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 28. februar 2017

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 7. marts 2017

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 20. juni 2017

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 27. juni 2017

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer