Vedtaget

Kommuneplanen

Kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde HR.01.B.17. i Kommuneplan 2013, som udlægger områdets anvendelse til boligformål, herunder åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer