Velkommen til Horsens Planportal
2016-18 - Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 21. juni 2016.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 22. juni 2016.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 27. september 2016.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 5. oktober 2016.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer