Velkommen til Horsens Planportal
2016-18 - Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3

Udbygningsaftaler

Det vil, med den viste disponering af lokalområdet, være nødvendigt at sikre de svage trafikanter, der anvender stamvejen (Langagergård) fra/til Rådvedvej. Det skal således sikres, at fortovet langs stamvejen er ført helt frem til Rådvedvej og at de vejadgange til byggeriet, der placeres på samme side som fortovet udføres som overkørsler, hvor fortovet føres ubrudt igennem (se Horsens Kommunes designmanual).

Af hensyn til trafikafviklingen og de trafiksikkerhedsmæssige forhold, ved krydset Rådvedvej/Langagergård, er det nødvendigt,at der etableres et højresvingsspor på Rådvedvej for de trafikanter, der kommer fra Skanderborgvej via rundkørslen til Lokalplanområdet.

Ovenstående anlæg vil indgå i byggemodningen igennem en udbygningsaftale jf. Planlovens § 21 b, stk. 2, nr. 1.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer