Velkommen til Horsens Planportal
2016-17 - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 177, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 23. august  2016.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 30. august 2016.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 2. november 2016.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer