Velkommen til Horsens Planportal
2016-17 - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 177, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv

Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplantillægget omfatter et område på ca. 2000 m2 og ligger i den alleryderste del af Sejet mod syd-øst. Sejet ligger, som den eneste landsby i kommunen, i byzone og er omfattet af gældende lokalplan nr. 177.  Området der nu udarbejdes lokalplantillæg for, består af 2 parceller bebygget med helårsboliger. Parcellerne ligger uhensigtsmæssigt og ikke naturligt i et delområde, som er udlagt til erhverv og flyttes med lokalplantillægget over i delområdet, som er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Luftfoto med områdeafgrænsning for Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 177

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer