Velkommen til Horsens Planportal
2016-17 - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 177, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som omfatter en zone på ca. 3 km fra kysten syd for Horsens fjord. Lokalplanens område er afskærmet fra denne af den sammenhængende og massive bebyggelse, der ligger syd for Bollervej og nord for lokalplanområdet. Opførelsen af boligerne har derfor ikke medført en visuel påvirkning af kystlandskabet.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer