Velkommen til Horsens Planportal
2016-17 - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 177, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med Lokalplantillægget ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med kommuneplan 2013 Hovedstruktur og Retningslinier.

Lokalplantillægget er er derimod ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2013 rammebestemmelser.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2013 er der udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 33-2013 

Link til kommuneplantillæg 33-2016 kan downloades her.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer