Velkommen til Horsens Planportal
2016-17 - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 177, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv

Eksisterende lokalplaner

 

Hovedindholdet af den gældende lokalplan nr. 177 har det formål at fastholde og sikre de kvaliteter, der er karakteristiske for det eksisterende landsbymiljø i Sejet, samt åbne mulighed for nye udstykninger til boligformål for herigennem at sikre, at nye udstykninger og eventuel ny bebyggelse tilpasses det eksisterende landskab og miljø.

 

Områdeafgrænsningen for delområderne A og N justeres således, at delområde A udvides og delområde N indskrænkes tilsvarende. Delområdeafgrænsningen er vist på kortbilag 2 (Delområdeafgrænsning). Indenfor Lokalplantillæggets områdeafgrænsning ændres lokalplan 177 § 3.8, således området får samme bestemmelser som gældende for delområde A.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer