VEDTAGET

Eksisterende lokalplaner

En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 4-2011, Boliger ved Provstlund. Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves den del af lokalplan 4-2011, Boliger ved Provstlund.

I lokalplan 4-2011 er arealet udlagt til fælles grønt areal. I denne lokalplan udlægges arealet som del af en privat grund. På nedenstående kortudsnit er med gul farve vist, hvilket areal, det drejer sig om.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer