Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 24. oktober 2017.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 7. november 2017.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den dato. måned år

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort dato. måned år.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer