Velkommen til Horsens Planportal
2016-11 - Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

FORSLAG

Eksisterende lokalplaner

En del af lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. Y-111 for et område til boligformål i Yding. Lokalplan Y-111 aflyses ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer