Velkommen til Horsens Planportal
2016-1 - Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens

Bilag 6 Veje og broer

3 D model af vejbro med pilhøjde og 2 understøtninger

Planudsnit af vejbro med brede fællesstier/delte stier for fodgængere og cyklister

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer