Velkommen til Horsens Planportal
2016-1 - Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 13. december 2016.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 20. december 2016.

 

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 24. april 2017.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 16. maj 2017.

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer