Velkommen til Horsens Planportal
2016 - 5 - Boliger, Munksbakke og Normandshave, Bygholm Bakker, Horsens

Eksisterende lokalplaner

Denne lokalplan supplerer den gældende lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø, idet den inden for boligenklaverne Munksbakke og Normandshave erstatter §1 § 8. Endvidere suppleres lokalplan 12012 i nærværende lokalplan med en situationsplan for tæt-lav boligbebyggelse i Munksbakke og udstykningsplan for boligenklaven Normandshave til åben-lav boligbebyggelse. Øvrige dele af Lokalplan 1-2012 er fortsat gældende for boligenklaverne Munksbakke og Normandshave.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer