Velkommen til Horsens Planportal
2015-8 - Centerområde, Sønderbrogade, Horsens

Kommuneplanen

Kommuneplantillæg

Da lokalplanen forudsætter væsentlige ændringer i Kommuneplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg (Kommuneplantillæg 8-2013, centerformål), der skal give udvidede muligheder for detailhandel og mulighed for at øge bebyggelsesprocenten fra 90 til 200 i området.

 

 

 

 

Planlægningszone for støj

Området ligger indenfor Kommuneplanens Planlægningszone for støj, hvilket konkret betyder, at der i lokalplanen skal være bestemmelser der sikrer, at boligerne og udendørs opholdsarealer skal beskyttes mod gener fra trafikstøj.

 

 

 

 

Klimatilpasning

Da den generelle havstigning kan medføre oversvømmelse i lokalplanområdet bør gener i forbindelse hermed forebygges, herunder især risiko for oversvømmelse i p-kælderen.

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer