Velkommen til Horsens Planportal
2015-28 - Boliger og offentlig formål, Sundvej, Horsens

2015-28, Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet udgør delområde 2 i den gældende lokalplan nr. 1-2011 Hospitalsenheden Horsens. Den gældende lokalplan ophæves for så vidt angår delområde 2 og erstattes af nærværende lokalplan 2015-28.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 150, der fastlægger retningslinier for bebyggelsens udformning og skiltning.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer