Velkommen til Horsens Planportal
2015-24 - Boliger og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens

VEDTAGET

Kystnærhedszone

 

Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende tæt by, bebyggelse og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. 

Bebyggelsen kan ses fra det åbne kystlandskab syd for Horsens fjord, som en del af den samlede tætte by.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer