Velkommen til Horsens Planportal
2015-23 - Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

VEDTAGET

Udbygningsaftaler

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har ejeren af lokalplanområdet overfor Horsens Kommune tilkendegivet at de ønsker at indgå en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen omhandler finansiering  af fysiske infrastrukturanlæg, idet der i forbindelse med etablering af et nyt boligområde på ejendommen Bjerrevej 139, matr. 1ak, skal etableres venstresvingsbane på Bjerrevej samt ændring af adgangsvejene til ejendommen fra Bjerrevej og Dagnæsallé, Horsens.

Bygherre ønsker at sikre en fornuftig udviklingstakt for områdets bygninger og infrastruktur, der sikrer sammenhæng med eksisterende omgivelser. 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer