Velkommen til Horsens Planportal
2015-23 - Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

VEDTAGET

Eksisterende lokalplaner

En stor del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 150, som regulerer skilte og facader i Horsens by, samt indfaldsvejene. Lokalplanen viser at beplantningen langs Bjerrevej er bevaringsværdig.

En øvrige del af planområdet mod nord er omfattet af Boliger, Dagnæsallé, lokalplan  8-2011, Højvang, Horsens. Lokalplanen udlægger en del af området til boligformål. Ved vedtagelsen af nærværende plan ophæves lokalplan 8-2011.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer