Velkommen til Horsens Planportal
2015-21 - Boliger, Egebjergvej, Egebjerg

vedtaget

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive den gamle dagligvarebutik (Brugsen) til fordel for, at der kan opføres tæt-lav boligbyggeri. Boligerne kan opføres i højst 2 etager og med en bebyggelsesprocent på højst 40. Lokalplanen giver i øvrigt mulighed for etablering af fælles friaarealer for de kommende boliger. Vejadgangen foregår fra vejen mod nord, Egesholm.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer