Velkommen til Horsens Planportal
2015-21 - Boliger, Egebjergvej, Egebjerg

vedtaget

Eksisterende lokalplaner

Gældende Byplanvedtægt nr. 12 for Horsens Kommune aflyses for den del, der vedrører matr.nr. 4ay Egebjerg by, Egebjerg.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer