Kommuneplantillæg

Der er forinden udarbejdelsen af lokalplanen lavet et kommuneplantillæg - Tillæg X til Kommuneplan 2013.  Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplanen.

Du kan finde kommuneplantillægget her

http://kommuneplan.horsens.dk/dk/tillaeg/17-2013---retningslinje-og-ramme-for-detailhandel-i-nim/