Velkommen til Horsens Planportal
2015-19 - Center, Sønderbrogade 16, Horsens

Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 25. august 2015.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 1. september.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 15. december 2015 

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 3. februar 2016.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer