VEDTAGET

Forhold til anden planlægning

Landskabsfredning ved Nørrestrand

Området omkring Nørrestrand er omfattet af en landskabsfredning.

Fredningen dækker hele Nørrestrand fra Hammerholm i vest til Griffenfeldtsparken  i øst. Derudover dækker fredningen arealerne umiddelbart syd for Nordre Strandvej, samt et afgrænset areal nord for Nordre Strandvej.

Fredningens formål er primært at bevare arealernes landskabelige kvaliteter og udvide offentlighedens adgang i området. Lokalplanen udlægger grønne friarealer i overgangen til landskabsfredningen, og fastlægger bestemmelser om lavt byggeri, så der tages hensyn til fredningen. Udstykningen udformes under hensyntagen til de visuelle og rekreative interesser som nærheden til Nørrestrand afføder.
 
 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer