Velkommen til Horsens Planportal
2015-12 - Parkeringshus, boliger og butik, Emilies Plads, Horsens

Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Lokalplanområdet ligger indenfor den kystnære del del af byzonen, men vil ikke påvirke kystlandskabet, da det ikke er synligt fra vandet. 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer