Velkommen til Horsens Planportal
2015-12 - Parkeringshus, boliger og butik, Emilies Plads, Horsens

Kommuneplanen

Lokalplanens område er del af kommuneplanens rammeområde HR.00.01.C.14., der udlægger området til centerformål.

Denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for området.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer